Մեր թափուր աշխատատեղերը

«Յունիոն» ՍՊԸ-ն իրավաբանների՝ ազատ գրաֆիկով աշխատելու համար։ Եթե համապատսախանում եք ներկայացված պայմաններին, ապա ուղարկեք Ձեր ինքնակենսագրականները:


Պարտականություններ

    1. Իրավաբանական խորհրդատվություն հաճախորդների հետ (գործարքների, իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ),

    2. Պայմանագրերի և այլ իրավական փաստաթղթերի պատրաստում, փաստաթղթերի կնքում,

    3. Հաճախորդների հետ իրավական հարցերի քննարկում

    4. Ընկերության ներկայացուցչություն համապատասխան հաստատություններում,

    5. Նոր ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերի, կառավարության օրինագծերի, որոշումների, կարգադրությունների, օրենքում փոփոխությունների և դրանցից բխող իրավական հետևանքների ուսումնասիրությունը.

    6. Փաստաթղթային շրջանառության ապահովում,

 

Պահանջներ

    1. Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն,

    2. Համապատասխան ոլորտում աշխատանքային փորձ,

    3. ՀՀ օրենսդրության գերազանց իմացություն,

    4. Հայերենի գերազանց, ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացություն,

    5. Սթրեսային իրավիճակներում արագ կողմնորոշման ունակություն,

    6. Բանակցությունների վարման հմտություններ,

Դիմել հիմա

«Յունիոն» ՍՊԸ-ն փնտրում է HR կրտսեր մասնագետի՝ կազմակերպության հաստիքների հավաքագրման գործընթացն անխափան իրականացնելու նպատակով: Եթե համապատսախանում եք ներկայացված պայմաններին, ապա ուղարկեք Ձեր ինքնակենսագրականները:


Պարտականություններ

    1. Թափուր հաստիքների համար հայտարարությունների կազմում և համապատասխան հարթակներում  տեղադրում

    2. Թեկնածուների նախնական ընտրություն

    3. Հարցազրույցների կազմակերպում

    4. Համապատասխան հաշվետվությունների կազմում

    5. Փաստաշրջանառության իրականացում

Պահանջներ

    1. Բարձրագույն կրթություն

    2. MS Office ծրագրերի իմացություն

    3. Հայերենի գերազանց, անգլերենի և ռուսերենի լավ իմացություն (գրավոր, բանավոր)

    4. Հաղորդակցման զարգացած հմտություններ

Դիմել հիմա

«Յունիոն» ՍՊԸ-ն իր մարքեթինգային թիմը համալրելու նպատակով փնտրում է մասնագիտական բարձր որակավորում ունեցող բիզնեսի զարգացման մասնագետների։ Եթե համապատսախանում եք ներկայացված պայմաններին, ապա ուղարկեք Ձեր ինքնակենսագրականները:

 

Պարտականություններ

    1. Բացահայտել, ուսումնասիրել և ներգրավել պոտենցիալ հաճախորդներին

    2. Մշակել և պահպանել առկա և նոր ներգրավված հաճախորդների հետ հարաբերությունները

    3. Իրականացնել վաճառակետերի մերչենդայզինգ և մշտական վերահսկողություն

    4. Կատարել շրջայցեր վաճառակետերում՝ հետևելու ապրանքների ճիշտ ներկայացմանը և դասավորությանը

    5. Համագործակցել վաճառքի թիմի հետ՝ փոխշահավետ առաջարկներ մշակելու համար

    6. Պայմանագրի պայմանների շուրջ բանակցություններ վարել հաճախորդների հետ

    7. Իրականացնել բիզնեսի բարելավման գործողություններ

    8. Իրականացնել շուկայի շարունակական հետազոտություն

 

Պահանջվող որակներ

    1. Բարձրագույն կրթություն

    2. Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ բիզնեսի ղեկավարման կամ մարքեթինգի ոլորտում

    3. Բանավոր և գրավոր հաղորդակցման զարգացած հմտություններ

    4. Սթրեսային իրավիճակներում արագ կողմնորոշման հմտություններ

    5. Ավտոմեքենայի և վարորդական վկայականի առկայություն

Դիմել հիմա

Պարտականություններ
1. Ընդլայնել ընկերության ապրանքատեսականու ներկայությունը շուկայում
2. Իրականացնել նոր հաճախորդների ներգրավում և ակտիվ վաճառք
3. Հաստատել և պահպանել հաճախորդների հետ գործարար հարաբերություններ
4. Հավաքագրել պատվերներ
5. Վերահսկել անհրաժեշտ տեսականու առկայությունը և ապահովել ապրանքի առավել ճիշտ դասավորվածությունը վաճառակետերում
6. Իրականացնել դրամական միջոցների պատշաճ հավաքագրում ու հաշիվ-ապրանքագրերի լրացում
7. Հաճախորդներին տրամադրել տեղեկատվություն կազմակերպվող միջոցառումների և ակցիաների մասին

Պահանջներ
1. Վաճառքին և մարքեթինգին առնչվող հիմնական գիտելիքներ
2. Միջանձնային հարաբերությունների և շփման գերազանց հմտություններ
3. Պրեզետացիոն հմտություններ 
4. Ժամանակի կառավարման և կազմակերպման ունակություն 
5. Խնդիրների արդյունավետ լուծման կարողություն
6. Սեփական ավտոմեքենայի առկայություն (վարորդական իրավունքի առկայությամբ)

Դիմել հիմա