Մեր թափուր աշխատատեղերը

"Յունիոն" ՍՊԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում մերչենդայզերների՝ մարքեթինգային թիմի համալրման նպատակով:

Պարտականություններ

1. Իրականացնել վաճառակետերի մերչենդայզինգ և մշտական վերահսկողություն

2. Կատարել շրջայցեր վաճառակետերում՝ հետևելու ապրանքների ճիշտ ներկայացմանը և դասավորությանը

3. Վաճառքի բաժնի աշխատակիցների հետ հաստատել գործարար հարաբերություններ

4. Հետևել ընկերության դարակների և սառնարանների մաքրությանն ու սարքինությանը, ինչպես նաև դրանցում մեր արտադրանքի լիարժեք առկայությանը

5. Հետևել գնապիտակների ճշգրտությանն ու առկայությանը

6. Հետևել վաճառակետերում ապրանքի ժամկետներին

7. Անհրաժեշտության դեպքում կատարել գովազդային պաստառների փակցման աշխատանքներ

8. Կատարել շուկայի մոնիթորինգ և վերլուծություն

9. Կազմել հաշվետվություններ և ներկայացնել ղեկավարին:

 Անհրաժեշտ որակավորումներ

1. Բարձրագույն կրթություն

2. Միջանձնային հարաբերությունների և շփման գերազանց հմտություններ

3. Վարորդական իրավունքի և սեփական մեքենայի առկայություն

4. Աշխատանքային փորձը պարտադիր

Դիմել հիմա

Պարտականություններ

1 Հետևել հոսքագծի աշխատանքին

2 Հետևել արտադրության համար անհրաժեշտ նյութերի (պիտակներ, շշեր, ակցիզներ, խցաններ) ճիշտ կիրառմանը

3 Խափանումների դեպքում շտկել դրանք

 

Անհրաժեշտ որակավորումներ

1 Միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն տեխնիկական կրթություն

2 Հաստոցների հետ աշխատելու հետաքրքրվածություն

3 Կարգապահություն և պատասխանատվության բարձր զգացում

4 Ծանրաբեռնված պայմաններում աշխատելու ունակություն և ճկունություն

5 Թիմում աշխատելու ունակություն

Դիմել հիմա

Պարտականություններ՝

1 Ապահովել տարածքի մաքրությունը

2 Կատարել աշխատանքից բխող այլ հանձնարարություններ

Անհրաժեշտ որակավորումներ՝

1 Պատասխանատու

2 Սրտացավ

Դիմել հիմա

Պարտականություններ՝

1 Այցելություն վաճառակետեր և խանութներ Կազմակերպության պրոդուկտների ներկայացման և պատվերների հավաքագրման նպատակով

2 Վաճառքի կետերում պահանջվող ապրանքների համապատասխան քանակի ապահովում

3 Պարբերաբար այցելություններ վաճառակետեր, առկա խնդիրների դուրսբերում

4 Նոր հաճախորդների ներգրավում

5 Պարտքերի հավաքագրում

Անհրաժեշտ որակավորումներ՝

1 Վաճառքին և մարքեթինգին առնչվող հիմնական գիտելիքներ

2 Միջանձնային հարաբերությունների և շփման գերազանց հմտություններ

3 Պրեզետացիոն հմտություններ

4 Ժամանակի կառավարման և կազմակերպման ունակություն

5 Խնդիրների արդյունավետ լուծման կարողություն

6 Վարորդական իրավունքի և ավտոմեքենայի առկայություն

Դիմել հիմա