Ըմպիր սառը,
զգա համը

Հայ Կոլայի իրական համը զգալու համար խորհուրդ ենք տալիս ըմպել սառեցված

Համերի հրավառություն

Բացահայտիր Հայ Կոլայի բնական բուրավետիչների, գերմանական հումքի և հայկական զուլալ ջրի կախարդական միաձուլված համը: